Electrolux Newsroom Slovakia

Tipy, ako vybrať správny odsávač pár

Fotky

Vôňa dobrého jedla dokáže do kuchyne prilákať každého člena rodiny. Ruka v ruke s príjemnými vôňami jedál ale idú aj výpary či mastnota, ktorá sa usádza na nábytku či ostatných spotrebičoch v miestnosti. Odsávač pár, na prvý pohľad možno prehliadnuteľný pomocník, čistí vzduch nehlučne a účinne. Pri plynových varných platniach dokonca odvádza aj oxidy dusíka, vznikajúce pri spaľovaní plynu.

Typy odsávačov

Z odsávača pár sa postupne stáva dominantný prvok kuchynského interiéru. Výrobcovia odsávačov využívajú vysokokvalitné a atraktívne typy materiálov, kombináciu kovu s rozličnými farbami a sklom. Okrem antikora nadobúda stále väčší význam aj hliník. Vzhľadom na konkrétne podmienky kuchyne má spotrebiteľ na výber niekoľko typov odsávačov, líšiacich sa vonkajším vyhotovením, šírkou spotrebiča, a predovšetkým spôsobom inštalácie. Dizajnovo najvýraznejšie riešenie predstavujú ostrovné odsávače, ktoré sa montujú na strop, nad varné ostrovy. Podobným typom sú komínové odsávače, ktoré sa montujú na stenu. Oba typy sú vďaka nosnej konštrukcii vysúvateľné, čo umožňuje prispôsobiť ich výšku bežným výškam v miestnosti. Odsávače sa však dajú aj dokonale zabudovať do kuchynskej linky, možností je viacero: pod skrátenú linku alebo tak, aby telo odsávača kryla jednoduchá skrinka na koreniny. Odsávače je tiež možné inštalovať jednotlivo alebo v skupinách do individuálne riešených tvarových krytov a komínov.

Výkon odsávača

Pri úvahách o výbere správne dimenzovaného odsávača je prirodzene potrebné zohľadniť priestorové možnosti, a rovnako tak aj veľkosť miestnosti. Jednoduché odporúčanie hovorí, že výkon odsávača by sa mal rovnať v minimálnej hodnote odsávania 6- a v maximálnej 12-násobku objemu miestnosti. Pri určení optimálneho výkonu treba brať na zreteľ aj fakt, že časť výkonu sa stratí pri práci samotného odsávacieho systému, preto takto vypočítanú hodnotu treba zvýšiť približne o 20 %. Výkon v režime odsávania sa pohybuje, v závislosti od druhu odsávača, od 170 – 280  m3/h v minimálnom stupni, 320 – 420 m3/h v maximálnom a 460 – 670 m3/h pri intenzívnom stupni. Pri recirkulácii sa výkon pohybuje okolo  240 – 360 m3/h.

Filtrácia

Optimálnu klímu je možné dosiahnuť len pri dostatočnom prívode čerstvého vzduchu do miestnosti. Ak sa však nedá realizovať odvetranie pár potrubím mimo miestnosti, obsahuje väčšina odsávačov pár režim recirkulácie, ktorá je založená na filtrácii pár filtrom s aktívnym uhlíkom. Uhlíkový filter je potrebné, v závislosti od frekvencie používania, meniť aspoň raz za tri mesiace. Nový filter sa neodporúča používať po prvý raz pri príprave vysoko aromatických jedál (kapusta, ryba, a pod.), pretože aromatické látky sa usadia v granuláte filtra a pri každom použití spotrebiča sa časť z nich uvoľní. Niektoré uhlíkové filtre sú po umytí a vysušení opätovne použiteľné. Okrem nich sú odsávače vybavené kovovými (hliníkovými) alebo tkaninovými tukovými filtrami. Vo väčšine modelov je možné vymeniť jednorazový filter za umývateľný kovový typ.

Osvetlenie

Všetky odsávače pár majú od chodu motora nezávisle ovládateľné osvetlenie, čo je pomerne praktické aj z hľadiska osvetlenia pracovného priestoru pod spotrebičom. Odsávače pár sú vybavené halogénovými lampami, bežnými žiarivkami alebo úspornými svietidlami.

Elektronické ovládanie

Odsávače s elektronickým ovládaním ponúkajú komfort z hľadiska obsluhy, kontroly a výkonu. Elektronika riadi sací výkon, upozorňuje na stupeň nasýtenia filtra a v prípade potreby navrhne výmenu tukového filtra, respektíve umytie kovového tukového filtra. Odtlačky špinavých či mastných rúk rieši bravúrne bezdotyková regulácia (tzv. Sensor Control). Na to, aby sa odsávač uviedol do chodu / vypol, sa netreba dotýkať tlačidiel – zabudované senzory rozpoznajú pohyb ruky a samé urobia, čo treba.

Hlučnosť

Dôležitou vlastnosťou odsávača pár je hlučnosť. Predovšetkým elektronická regulácia zabezpečuje nízku hladinu hluku aj pri intenzívnych stupňoch odsávania. Hlučnosť sa pohybuje, v závislosti od výkonu spotrebiča, od 41- 55 dB (A) pri minimálnom stupni odsávania, až po 61 – 68 dB (A) pri maximálnom.

Uložte a zdieľajte tento príspevok