Electrolux Newsroom Slovakia

Je udržateľnosť dôležitá pre úspech v biznise?

Spoločnosť Electrolux predstavila výročnú správu o prístupe k trvalo udržateľnému podnikaniu. Dokument tiež približuje vízie jedného z najväčších výrobcov domácich spotrebičov k zodpovednému podnikaniu.

Výročná správa detailne mapuje výsledky v oblasti podnikateľskej etiky, prístupu k zavádzaniu pravidiel BOZP, ako aj využívanie materiálových a energetických zdrojov.

V minulom roku, napríklad, celosvetovo spotreboval koncern o 36 % menej energie než v roku 2005, čo prestavuje zníženie emisií oxidu uhličitého o 230 000 ton. V porovnaní z rokom 2005 spoločnosť znížila náklady na energie o 300 miliónov SEK.

Celý dokument je k dispozícii na adrese

http://group.electrolux.com/en/wp-content/uploads/2012/03/Electrolux-Future-Insight-2011.pdf

Uložte a zdieľajte tento príspevok