Electrolux Newsroom Slovakia

Ako zvláda vaša chladnička leto?

Pri prevádzke chladničky je dôležité myslieť na to, že potraviny sa nesmú dotýkať zadnej steny. Po zadnej stene totiž steká do odtokového kanálika skondenzovaná voda. Ak je potravina (alebo jej obal) priložená na zadnú stenu, namrznuté časti môžu zaniesť odtokový kanálik a skondenzovaná voda potom tečie do priestoru chladničky.

Nezabúdajte tiež čistiť tesnenie dverí, ktoré býva zlepené od vytečených tekutín a potom môže dôjsť k jeho zlomeniu. Tesnenie dverí nie je z gumy, ale špeciálneho plastu, ktorý je citlivý na nečistoty.

Dôležité je tiež pravidelné rozmrazovanie a čistenie vnútorného priestoru chladničky. Čistenie je jednoduchšie so špecializovanými čistiacimi prostriedkami.

Pri zabudovateľných chladničkách pamätajte na odvetrávanie, ktoré predpisuje výrobca v návode. Vplyvom nedostatočného odvetrávania môže dôjsť k zadretiu kompresora dôsledkom prehriatia. Na taký typ poruchy, ktorý je zapríčinený nedodržaním návodu, sa nevzťahuje záruka výrobcu.

Uložte a zdieľajte tento príspevok