Electrolux Newsroom Slovakia

Európa hlási nárast spotreby domácností

Fotky

Nedávno publikovaná správa Spoločného výskumného centra Európskej komisie prináša zaujímavé údaje o spotrebe elektrickej energie v domácnostiach. Rok 2010 priniesol rekordnú spotrebu energie európskych domácností za posledných 20 rokov.

Správa expertného centra uvádza, že po období postupného poklesu, spotreba elektriny v domácnostiach kulminovala práve v roku 2010. Štúdia o stave energetickej účinnosti prináša údaje o vývoji spotreby energií v domácnostiach členských krajín EÚ. Jej základom je záväzok členských štátov znížiť do roku 2020 spotrebu energie o 20 % v porovnaní s rokom 2009.

V rokoch 2005 až 2010 vzrástla energetická spotreba domácností o 1,7 %, predovšetkým v dôsledku nárastu počtu zariadení. Kým napríklad energia na využívanie TV prijímačov rástla o 2 až 3 %, osvetlenie  za sledované obdobie spotrebovalo o 5 % menej. Správa pozitívne hodnotí vývoj v oblasti domácich spotrebičov.

Presné informácie o energetickej účinnosti spotrebičov prinášajú vyšší dopyt po tých úsporných. Napríklad v roku 2011 tvorili práčky s účinnosťou A+ až A+++ už 15 % trhu. Medzi spotrebičmi s najvyšším energetickým hodnotením možno nájsť napríklad práčky AEG. Viaceré modely, ako napríklad Lavamat L98690FL, už prekračujú o 10 % aj najvyššie hodnotenie A+++.

Uložte a zdieľajte tento príspevok