Electrolux Newsroom Slovakia

Electrolux s vysokým hodnotením udržateľného riadenia

Fotky

Spoločnosť Electrolux opäť potvrdila dobré parametre v oblasti udržateľného riadenia. V rebríčku FTSE4Good dosiahla popredné postavenie v sektore.

FTSE4Good je index, ktorý vychádza z hodnotenia 6 základných parametrov: environmentálny manažment, zmierňovanie klimatických zmien, ľudské a pracovné práva, dodávateľské štandardy, protikorupčné opatrenia a riadenie boj s korupciou a spôsob vedenia (corporate governance).

Electrolux bol do indexu FTSE4Good zaradený v roku 2001. V poslednom hodnotení dosiahla spoločnosť 95 %  skóre, najvyššie vo svojom sektore.

Uložte a zdieľajte tento príspevok