Electrolux Newsroom Slovakia

Ako sa detské kresby zmenili na 3D modely

Fotky

Od apríla prebieha cez Facebooku milá aktivita pod názvom Dizajnérske ihrisko. Deti do 12 rokov môžu posielať svoje kresby a náčrty netradičných domácich spotrebičov. Porota každý týždeň vyberie 2 najmilšie alebo najzábavnejšie návrhy, ktoré rozpracuje do 3D návrhu.

Galériu toho, čo najviac zaujalo porotu, a teda čo rozpracovali dizajnéri do 3D modelov, nájdete na stránke projektu.

Uložte a zdieľajte tento príspevok