Electrolux Newsroom Slovakia

Audit chladničky

Fotky

Auditovať sa dá všeličo – hospodárenie vašej firmy, energetická efektívnosť budov, ale aj chladnička. Auditom chladničky zistíte, či chladí efektívne.

Chladnička je asi jediný spotrebič, ktorý nikdy nevypnete. Pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Pre jej správne fungovanie jej niekedy treba pomôcť. Ako prvé skontrolujte tesnenie dverí. Ak chladnička netesní správne a studený vzduch uniká von, na chladenie vzduchu chladnička vynaloží oveľa viac energie. Energetická spotreba sa tak zvýši až o 20 %.

Tesnenie najlepšie skontrolujete ak sa pokúsite strčiť kúsok papiera medzi tesnenie a chladničku. Ak sa vám to podarí, nastal správny čas výmenu tesnenia. To isté platí o tesnení, ktoré je zvlnené, prasknuté alebo obsahuje fľaky plesní.

Ďalším krokom je audit obsahu chladničky. Príliš plná chladnička zvyšuje účty za elektrinu a navyše nestíha dostatočne chladiť jedlo. Výsledkom je rýchle kazenie potravín a vznik baktérii a plesní.

Taktiež skontrolujte nastavenia chladiacej a mraziacej časti. Každým nižším stupňom teploty zvyšujete energetickú spotrebu o 5 percent. Optimálna teplota v chladničke je medzi 3 a 4 stupne Celzia a v mazničke medzi -15 až -18 stupňov.  Chladničku treba tiež správne umiestniť. Nevyhovuje im blízkosť k zdroju tepla.

Uložte a zdieľajte tento príspevok