Electrolux Newsroom Slovakia

Electrolux lídrom rebríčka RobecoSAM v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Podľa každoročného hodnotenia je Electrolux už tretí rok po sebe lídrom v kategórii dlhodobej spotreby v domácnostiach.

„Ak chceme naplniť naše vízie stať sa spoločnosťou, ktorá vyrába najlepšie spotrebiče, musíme byť lídrom aj v oblasti trvalo udržateľného rozvoja,“ hovorí Ivona Balážová, marketingová riaditeľka spoločnosti Electrolux pre Slovensko a Českú republiku. „Na toto ocenenie sme hrdí, keďže hodnotených spoločností je čoraz viac a požiadavky sú neustále náročnejšie.“

RobecoSAM svoje hodnotenie zamerial na tri dôležité oblasti: ekonomickú, ekologickú a sociálnu. „Vedúce spoločnosti na trhu čoraz viac dbajú na bezpečnosť a ekologické nástrahy počas výroby produktov,“ dodáva spoločnosť.

Pre viac informácii navštívte stránku http://yearbook.robecosam.com/

Uložte a zdieľajte tento príspevok