Electrolux Newsroom Slovakia

Electrolux Design Lab má 35 semifinalistov, tento krát bez zastúpenia Slovákov.

Fotky

Do semifinále Electrolux Design Lab postúpilo 35 konceptov.  Do hlasovania sa zapojilo viac než 53 000 ľudí z celého sveta. Slováci však tentokrát zastúpenie v súťaži nemajú.  Všetky postupujúce koncepty môžete nájsť na electroluxdesignlab.com/2014/

A čo sa bude diať v súťaži ďalej? Každý semifinalista dostane odbornú recenziu od porotcu. Porotca v recenzii uvedie aj návrh ďalšieho rozpracovania návrhu. Súťažiaci dostane tým úlohu ako užívateľsky ale aj funkčne rozpracovať svoj návrh. Spracovaný koncept by mali prezentovať pomocou obrázkov, textov či videí a pokúsiť sa ozrejmiť čo ich k danému vynálezu inšpirovalo.

Ďalšie hlasovanie prebehne na rovnakej webovej stránke už 12. Augusta 2014. Okrem porotcov bude môcť hlasovať aj verejnosť, spolu vyberú 10 finalistov. Všetkých desať finálových návrhov získa svoj 3D model. Hlavný finálový večer sa uskutoční v novembri 2014. Hlavná cena je 5 000 Eur a pol ročná stáž v jednom z desiatich svetových dizajnových centier Electrolux.

Uložte a zdieľajte tento príspevok