Electrolux Newsroom Slovakia

Máte už jasno v nových pravidlách pri vysávačoch?

Fotky

Jednotný energetický štítok pomôže spotrebiteľom porovnať parametre vysávača, ich účinnosť a vplyv na životné prostredie. Vysávače od všetkých výrobcov musia mať na energetických štítkoch uvedené informácie o rovnakých parametroch. Preto si ich môžete jednoducho porovnať a vybrať si pre vás ten najvhodnejší. Príkon, vyjadrený vo watoch (W), tak prestáva byť kľúčovým parametrom pri výbere nového spotrebiča. Získate lepší prehľad a viac informácií o ponuke v obchodoch.

Ako správne čítať nové značenie na energetických štítkoch?

  1. Energetická účinnosť: Spotreba energie v pomere k schopnosti sať prach. Písmeno A znamená najvyššiu energetickú účinnosť.
  2. Ročná spotreba energie: Množstvo energie spotrebovanej pri 2 hodinovom vysávaní plochy rozlohy 87 m2 50 krát ročne.
  3. Reemisia prachu: Množstvo prachu, ktoré sa opätovne dostane do ovzdušia cez výstupy na spotrebiči. Hodnota je vyjadrená v percentách. Podľa nových pravidiel môže byť maximálne 1 %.
  4. Hlučnosť: Hladinu akustického výkonu v decibeloch (dB).
  5. Účinnosť satia na koberci: Efektivita vysávania kobercových plôch. Minimálna účinnosť je stanovená na 75 %.
  6. Účinnosť satia na tvrdej podlahe: Efektivita vysávania tvrdých plôch. Minimálna účinnosť je stanovená na 90 %.
http://youtu.be/j47cWGsyP4k?list=PL6CKfy753rHwR5e311gjUXTo-ThbCM5op

Viac informácii nájdete na stránke.

Uložte a zdieľajte tento príspevok