Electrolux Newsroom Slovakia

Čo vám hovorí váš vysávač?

Fotky

Viete, čo vám hovorí užívateľská príručka vášho vysávača? V krátkom slovníku vysávačov vám prezradíme, čo jednotlivé parametre v nich znamenajú.

Hladina hluku

Jena z vlastností, ktorá výrazne vplýva na užívateľský komfort vysávačov, je práve hlučnosť. Dnes už vysávanie nemusí byť  spojené s nepríjemným monotónnym hlukom. Vysávače Electrolux UltraSilencer dosahujú hladinu hluku len 61 decibelov, takže pri upratovaní už môžete počúvať hudbu alebo pozerať svoj obľúbený televízny program.

Výkon vysávača

O výkone vysávača hovoria dva ukazovatele, a to príkon motora a sací výkon. Príkon vysávača sa meria vo wattoch a udáva, koľko energie spotrebuje vysávač na svoj chod. Sací výkon motora ukazuje reálnu účinnosť vysávača, čiže jeho schopnosť efektívne vysávať špinu a prach. Sací výkon je tým väčší, čím je lepší podtlak a prúdenie vzduchu.

Podtlak

Je to údaj, ktorý hovorí, o koľko milimetrov je vysávač schopný zodvihnúť vodný stĺpec v špeciálnom meracom zariadení. Čím väčší je podtlak, tým lepšiu účinnosť vysávač má.

Prúd vzduchu

Prúd vzduchu sa meria v litroch vzduchu za sekundu a označuje prechod vzduchu cez vysávač. Kombinácia prúdenia vzduchu a podtlaku určuje konečný výsledok a účinnosť vysávania.

Uložte a zdieľajte tento príspevok