Electrolux Newsroom Slovakia

Electrolux Design Lab

Od roku 2003 ponúka Electrolux možnosť študentom a absolventom priemyselného dizajnu zapojiť sa do súťaže Electrolux Design Lab.
Tá je venovaná inovatívnym myšlienkam a riešeniam domácich spotrebičov budúcnosti.

Tisícky nápadov sa každoročne rozrastajú o nové invenčné riešenia od študentov z celého sveta. Finalisti súťaže majú za úlohu predstaviť a obhájiť svoje vízie domácich spotrebičov pred porotou zloženou z významných svetových dizajnérov.
Účasť v Electrolux Design Lab pomáha študentom pri lepšom uplatnení sa v praxi. Okrem odbornej konfrontácie prináša aj konkrétne pracovné ponuky. Traja z finalistov dnes pracujú v niektorom z dizajnových stredísk Electrolux. Mnohí ďalší si na tejto skúsenosti vystavali vlastné podnikanie.

Z roka na rok ponúka Electrolux Design Lab nové zadanie pre návrhy domácich spotrebičov. V predchádzajúcich ročníkoch nimi boli: Inteligentná mobilita (2011), Dizajn v roku 2050 (2010), Dizajn pre nasledujúcich 90 rokov (2009), Dizajn pre internetovú generáciu (2008), Zelený dizajn (2007); Dizajn pre zdravú stravu (2006); Dizajn budúcnosti (2005, 2004), Užívateľské riešenia (2003).