Electrolux Newsroom Slovakia

Príspevky s kľúčovým slovom ‘CEO’

Nový prezident spoločnosti Electrolux

Novým prezidentom a výkonným riaditeľom spoločnosti Electrolux sa 1. januára 2011 stal Keith McLoughlin. Nahradil Hansa Stråberga, ktorý zastával túto funkciu od apríla 2002.