Electrolux Newsroom Slovakia

Príspevky s kľúčovým slovom ‘etika’

Electrolux získal ocenenie za podnikateľskú etiku

Ethisphere Institute, nezávislý analytický inštitút, zaradil Electrolux medzi najetickejšie spoločnsti v rámci rebríčka pre rok 2011. Hodnotiaca správa Ethisphere Institute uvádza 110 firiem z 38 odvetví, ktoré sú z pohľadu etického podnikania pred konkurenciou.