Electrolux Newsroom Slovakia

Príspevky s kľúčovým slovom ‘index DJSWI’

Electrolux v prestížnom Dow Jones Sustainability World Index

Spoločnosť Electrolux bola opäť zaradená do prestížneho indexu Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI). DJSWI sumarizuje najlepšie spoločnosti v jednotlivých odvetviach z pohľadu ekonomickej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. Medzi špičku z pohľadu udržateľnosti sa zaradí 10 % z celkovo 2 500 najväčších spoločností sveta.