Electrolux Newsroom Slovakia

Príspevky s kľúčovým slovom ‘Soft Access’

„Drcnite“ si do svojej práčky

Dokážete otvoriť pračku s košom bielizne v rukách? Dokážete.

Predstavte si situáciu, ako sa blížite k práčke, v rukách ťažký, plný kôš bielizne a váš krok viac pripomína tanečný pohyb. Ak oproti vám stojí nová, zhora plnená práčka Electrolux, ponúkne vám funkciu Soft Access. Ide o jednoduché otváranie horného poklopu na princípe teleskopu. Do spotrebiča stačí „drcnúť“ bokom a otvárací mechanizmus roztvorí dvierka.