Electrolux Newsroom Slovakia

Príspevky s kľúčovým slovom ‘sustainability’

Electrolux lídrom rebríčka RobecoSAM v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Podľa každoročného hodnotenia je Electrolux už tretí rok po sebe lídrom v kategórii dlhodobej spotreby v domácnostiach.