Electrolux Newsroom Slovakia

Príspevky s kľúčovým slovom ‘trendy v mobilite’

Video: Inteligentná mobilita

Náš každodenný život sa stal mobilným. Nosíme si so sebou pracovné úlohy, hudbu, fotografie, mail… Dizajnér Henrik Otto pôsobivým videom otvára ďalší ročník študentskej súťaže Electrolux Design Lab.

Trendy v mobilite: Čas – Pohodlie – Kontrola – Nezávislosť

Spoločnosť Electrolux v rámci súťaže Electrolux Design Lab 2011 vyzvala študentov a čerstvých absolventov priemyselného dizajnu, aby sa zapojili do aktuálneho ročníka s témou Inteligentná mobilita. Čo sa ale pod slovným spojením „trendy v mobilite“ skrýva?