Electrolux Newsroom Thailand

คลังบทความสำหรับ September, 2009

อีเลคโทรลักซ์ประกาศแต่งตั้งคุณสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย

อีเลคโทรลักซ์ประกาศแต่งตั้งคุณสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย  เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำผู้ผลิตนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คิดคำนึงถึงผู้บริโภคให้กับ              อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย- อีเลคโทรลักซ์ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการใช้งานในครัวเรือน และเพื่อการใช้งานอย่างมืออาชีพชั้นนำระดับโลกประกาศแต่งตั้งคุณสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย โดยรับผิดชอบดูแลการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ทั้งทางด้านการขาย การตลาด การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการวิจัยความต้องการผู้บริโภคเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจและสร้างประสบการณ์การใช้งานอันน่าประทับใจให้กับผู้บริโภค ไปจนถึงมุ่งเน้นการบริการหลังการขาย  ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำผู้ผลิตนวัตกรรมแห่งงานดีไซน์ที่คิดคำนึงถึงผู้บริโภคของอีเลคโทรลักซ์ให้กับองค์กรอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย  คุณสุทธิมีประสบการณ์การทำงาน ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารธุรกิจในหลากหลายสาขา จากหลากหลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 25 ปี รวมถึงการดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปและดูแลภูมิภาคในต่างประเทศ โดยเริ่มต้นการทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท ดีทแฮล์ม และยังได้เข้าร่วมงานกับบริษัท SC Johnson & Son หนึ่งในผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ นานกว่า14 ปี ซึ่งการทำงานกับบริษัทแห่งนี้ ทำให้คุณสุทธิได้รับประสบการณ์จากการทำงานอย่างหลากหลายในประเทศต่างๆ อันได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประจำประเทศไทยและประเทศอินโดจีน ผู้อำนวยการ   ฝ่ายขายในประเทศฟิลิปปินส์ และผู้จัดการทั่วไปในประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่ง           ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประจำที่สำนักงานใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับอีเลคโทรลักซ์ คุณสุทธิยังเป็นผู้จัดการทั่วไปในบริษัท Li & Fung […]