Electrolux Newsroom Thailand

คลังบทความสำหรับ January, 2010

อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์แล็บ ประจำปี 2553 “นวัตกรรมดีไซน์ สู่ยุคอวกาศแห่งอนาคต ค.ศ. 2050”

อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์แล็บ ประจำปี 2553
The 2nd Space Age
“นวัตกรรมดีไซน์ สู่ยุคอวกาศแห่งอนาคต ค.ศ. 2050”

โดดเด่น แตกต่างและสร้างสรรค์ การแข่งขันออกแบบดีไซน์นวัตกรรมระดับโลก
กลับมาอีกครั้ง อีกหนึ่งก้าวที่ท้าทายยิ่งกว่ากับผลิตภัณฑ์แห่งยุคอนาคตอีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์แล็บ ประจำปี 2553 โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขันชิงเงินรางวัลและฝึกงานกับทีมนักออกแบบในศูนย์การออกแบบของอีเลคโทรลักซ์เป็นระยะเวลา 6 เดือน ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมดีไซน์ที่คำนึงถึงความสะดวกสบายและความกะทัดรัดในการใช้งานในพื้นที่จำกัด สำหรับวิถีชีวิตแห่งอนาคต ทั้งด้านการประกอบและถนอมอาหาร การทำความสะอาดเสื้อผ้า ตลอดจนการทำความสะอาดภายในบ้าน เพื่อตอบสนองกับความต้องการของประชากรในยุคปี ค.ศ. 2050

อีเลคโทรลักซ์แนะนำเครื่องซักผ้าฝาบนแบบใสรุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมเทคโนโลยี T-Drive

อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ขอแนะนำเครื่องซักผ้าฝาบนแบบใสรุ่นใหม่ล่าสุด EWT705 และ EWT 905 โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการซัก T-Drive เทคโนโลยีที่จะทำให้ทุกปัญหาการซักผ้าหมดไป