Electrolux Newsroom Thailand

คลังบทความสำหรับ March, 2010

อีเลคโทรลักซ์ร่วมขบวนกิจกรรม Earth Hour 2010

  อีเลคโทรลักซ์ร่วมขบวนกิจกรรม Earth Hour 2010         บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Earth Hour 2010” โดยนำทีมพนักงานแจกสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในการปิดไฟเพื่อช่วยลดโลกร้อน ณ บริเวณอาคารอีเลคโทรลักซ์ และอาคารสำนักงานใกล้เคียง  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่              โดยกิจกรรม Earth Hour 2010 นับว่าเป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานภายในองค์กรให้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยการชี้แนะให้เห็นถึงปัญหาของสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก                   สำหรับกิจกรรม Earth Hour 2010 ได้รณรงค์ให้มีการร่วมกันปิดไฟอย่างพร้อมเพียงกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 27มีนาคม 2553 เวลา 20.30-21.30 น. นำโดยเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดที่มีศักยภาพอีก 4 จังหวัด ซึ่งได้แก่ จังหวัดนนทบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต แม้จะเป็นระยะเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงแต่ก็สามารถช่วยประหยัดไฟฟ้าได้อย่างมากเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ปกติ โดยภายในปีนี้มีการตั้งเป้าของการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าไว้ที่ 2,000 เมกกะวัตต์   

อีเลคโทรลักซ์นวัตกรรมล่าสุดในงาน “Kitchenovation invention by Modernform”

อีเลคโทรลักซ์ร่วมแสดงนวัตกรรมเพื่อการประกอบอาหาร ในงาน “Kitchenovation invented by Modernform” แนะนำวิธีการใช้เตาอบอัจฉริยะ Inspiro oven และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า Maxima ที่โชว์รูม Modernform สาขาศรีนครินทร์

อีเลคโทรลักซ์ร่วมกิจกรรม Earth Hour 2010

อีเลคโทรลักซ์ร่วมขบวนกิจกรรม Earth Hour 2010

อีเลคโทรลักซ์ ทุ่มงบลงทุนกว่า 225 ล้านบาท ผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตเครื่องซักผ้าระดับโลก

อีเลคโทรลักซ์ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการใช้งานในครัวเรือน และผู้นำด้านการดูแลทำความสะอาดและถนอมผ้าอย่างครบวงจร ประกาศทุ่มงบลงทุนร่วม 225 ล้านบาท ในการขยายฐานการผลิตครั้งสำคัญที่โรงงานอีเลคโทรลักซ์ จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็น 2 เท่า พร้อมเพิ่มศักยภาพและผลักดันให้โรงงานระยองก้าวขึ้นเป็นหนึ่งของศูนย์กลางการผลิตเครื่องซักผ้าอีเลคโทรลักซ์ในระดับโลก