Electrolux Newsroom Thailand

คลังบทความสำหรับ May, 2010

อีเลคโทรลักซ์ทำการสำรวจพฤติกรรมการทำอาหารของคนเอเชีย ประจำปี 2010

  อีเลคโทรลักซ์ทำการสำรวจพฤติกรรมการทำอาหารของคนเอเชีย 2010   (Asian Food Survey )                  อีกครั้งหนึ่งกับการทำการสำรวจพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มกระแสนิยมในการทำอาหาร รวมถึงอุปนิสัยในการรับประทานอาหารของคนในเอเชีย อีเลคโทรลักซ์ บริษัทผู้นำระดับโลกในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องครัว และในบ้าน ได้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารของชาวเอเชียที่ใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่ง การสำรวจครอบคลุมถึงการตระเตรียมอาหาร และอุปนิสัยการรับประทานอาหารของคนเอเชียจำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไทย, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งการสำรวจได้ถูกกำหนดให้เริ่มในเดือนพฤษภาคม 2553 โดยตั้งเป้าการสำรวจในรูปแบบออนไลน์ไว้ที่ชาวเอเชียจำนวน 5,000 คน และจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาเวียดนาม, ภาษาบาฮาซา, ภาษาไทย และภาษาจีนผ่านทางเว็บไซต์ของอีเลคโทรลักซ์ในแต่ละประเทศ          “อีเลคโทรลักซ์  “เราคำนึงถึงคุณ” สะท้อนให้เห็นถึงหลักการในการดำเนินงานของอีเลคโทรลักซ์ กับการให้ความสำคัญต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอันดับแรก การสำรวจพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารของชาวเอเชีย ทำให้เราทราบข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกระแสความนิยมในการตระเตรียมอาหารของชาวเอเชีย รวมถึงแรงบันดาลของผู้บริโภคต่ออาหาร และการรับประทานอาหาร           นี่นับเป็นครั้งที่สองที่เราได้ทำการสำรวจขนาดใหญ่ โดยมีความมุ่งหวังว่าจะสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากผู้บริโภค และมุ่งหวังว่าเราจะได้สนองตอบกลับคืนผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มอบประสบการณ์อันแสนประทับใจ […]