Electrolux Newsroom Thailand

คลังบทความสำหรับ February, 2014

Electrolux’s World-Class Sustainability Best Practices Recognised and Honoured

Electrolux’s World-Class Sustainability Best Practices Recognised and Honoured   Electrolux was included in the prestigious Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) for 2013, maintaining its position as Industry Leader in the Household Durables category for the seventh consecutive year.   To celebrate this milestone, Frank Belfrage (center), State Secretary, Swedish Ministry for Foreign Affairs […]

อีเลคโทรลักซ์ ผู้นำของโลกด้านสิ่งแวดล้อม 7 ปีซ้อน

อีเลคโทรลักซ์ ผู้นำของโลกด้านสิ่งแวดล้อม 7 ปี ซ้อน   มร. แฟรงค์ เบลฟราช (กลาง) รัฐมนตรีช่วยการค้าจากกระทรวงต่างประเทศของสวีเดนพร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับคุณสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ในโอกาสที่ อีเลคโทรลักซ์ ได้รับการยกย่องให้เป็น “ผู้นำในภาคส่วนอุตสาหกรรมสินค้าคงทนสำหรับผู้บริโภค (Durable Household Products sector leader)” จากดัชนีดาวโจนส์การสร้างความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก (DJSI: Dow Jones Sustainability World Indexes) ซึ่งเป็นการจัดอันดับของบริษัทที่ดีที่สุดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากบริษัทระดับโลกทั้งสิ้นหลายร้อยบริษัท ซึ่งอีเลคโทรลักซ์ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7 แล้ว จากการประกาศผลล่าสุดในปี 2555 ที่ผ่านมา   สำหรับดัชนีระดับโลกวัดการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของดาวโจนส์ มีหลักเกณฑ์การตัดสินจากปัจจัยต่างๆ       ที่เป็นมาตรฐานขององค์กรทั่วโลก อาทิ หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง ความมีชื่อเสียง การบรรเทาปัญหาสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การมีส่วนร่วมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโลก การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ   […]