Electrolux Newsroom Thailand

คลังบทความสำหรับ May, 2014

อีเลคโทรลักซ์สานฝันเยาวชนไทย ร่วมส่งบ้านประหยัดพลังงานหัวใจไทยไประดับโลก

อีเลคโทรลักซ์สานฝันเยาวชนไทย   ร่วมส่งบ้านประหยัดพลังงานหัวใจไทยไประดับโลก       อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทยร่วมสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ “บ้านชาน” (Baan Chaan) จาก KMUTT Team ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันการออกแบบและก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการ Solar Decathlon Europe 2014 ณ เมืองแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม  โดยจากการทดสอบเบื้องต้นพบว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าจากอีเลคโทรลักซ์มีระดับการใช้พลังงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่ใช้วัดในการแข่งขัน และมีความเสถียรในการใช้พลังงานค่อนข้างสูง       ###       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์โปรดติดต่อ   ฑิมภ์พร พรตรีสัตย์ หรือ เจษฎา แสนพรหม   เกรลิ่ง (ไทยแลนด์) โทร 02-635-7151-2 แฟกซ์ 02-635-7155   อีเมล: thimporn@grayling.com และ jedsada@grayling.com