Electrolux Newsroom Thailand

คลังบทความสำหรับ April, 2015

อีเลคโทรลักซ์สานฝันการศึกษาเด็กไทย กับโครงการ “Seed of Hope”ปีที่10

    อีเลคโทรลักซ์สานฝันการศึกษาเด็กไทย กับโครงการ “Seed of Hope”ปีที่10   กรุงเทพ, เมื่อเร็วๆนี้ นายสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเสวนาและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง Seed of Hope ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีนายธนน วริศนราทร (ซ้าย) ผู้จัดการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และนางสาว เสาวลักษณ์ สามัคคี (กลาง) นักเรียนในอุปถัมภ์ให้การต้อนรับ ในโอกาสเดียวกันที่มูลนิธิศุภนิมิตครบรอบ40ปี จึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแด่คุณสุทธิ ในฐานะผู้ให้การอุปการะนักเรียนรายบุคคลตลอด10ปีที่ผ่านมาด้วย ###