Electrolux Newsroom Thailand

อีเลคโทรลักซ์ส่งต่อความสุขให้น้องๆ ในโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม

รูปภาพ

สุทธิ มโนกิจจรูญมั่น (แถวหลังซ้าย), ผู้จัดการทั่วไป บริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ร่วมสมทบทุนภายใต้กิจกรรม “Meal for Smile” โดยมี จิตรา ธรรมบริสุทธิ์ (แถวหลังขวา), ผู้อำนวยการมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งบริจาคให้แก่โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ดำเนินการโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บันทึก และแสดงข้อความ