Electrolux Newsroom Thailand

ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

อีเลคโทรลักซ์ บริษัทชั้นนำระดับโลก
ที่หนึ่งในความใส่ใจต่อผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์

อีเลคโทรลักซ์ เป็นบริษัทผู้นำระดับโลกด้านการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการใช้งานในครัวเรือน และเพื่อการใช้งานระดับมืออาชีพ โดยในแต่ละปีมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า 40 ล้านชิ้นในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก บริษัทได้เน้นย้ำถึงการเป็นผู้ค้นคว้านวัตกรรมใหม่ มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยได้ใช้ข้อมูลจากการทำวิจัยเพื่อให้ทราบถึงหรือมีความเข้าใจลูกค้าอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค และผู้ใช้งานระดับมืออาชีพได้อย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์ของอีเลคโทรลักซ์นั้นรวม ถึงตู้เย็น เครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น และเตาหุงต้ม ภายใต้ตราสินค้าอีเลคโทรลักซ์ เออีจี-อีเลคโทรลักซ์ ซานุซซี่ ยูเรก้า และฟริจิแดร์ ในปี 2552 อีเลคโทรลักซ์ มียอดขายผลิตภัณฑ์ 109 พันล้านโครเนอร์สวีเดน หรือประมาณห้าแสนล้านบาท และมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 51,000 คน

การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอีเลคโทรลักซ์แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานระดับมืออาชีพ โดยผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานในครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 94 ของยอดขายทั้งหมดของกลุ่ม ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลทำความสะอาดและถนอมผ้า และผลิตภัณฑ์ดูแลทำความสะอาดพื้น สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานระดับมืออาชีพ คิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดขายทั้งหมดของกลุ่ม ประกอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมครัว, ภัตตาคาร และร้านซักรีด

ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานในครัวเรือนสำหรับผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ครอบคลุมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว ผลิตภัณฑ์ดูแลทำความสะอาดและถนอมผ้า และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลทำความสะอาดพื้น

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว
เตาประกอบอาหาร เตาอบ เตาไมโครเวฟ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องล้างจาน เครื่องอบ เครื่องดูดควัน เตาย่างบาร์บีคิว และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวขนาดเล็ก

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าดูแลทำความสะอาดและถนอมผ้า
เครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการดูแลทำความสะอาดพื้นและสุขอนามัยที่ดี
เครื่องดูดฝุ่น และเครื่องฟอกอากาศ

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานสำหรับมืออาชีพ
อีเลคโทรลักซ์มีผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการทำงานระดับมืออาชีพในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดำเนินธุรกิจด้านอาหารระดับมืออาชีพ
รองรับกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับครัว โดยมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบวงจร อาทิเช่น เตาอบ เครื่องล้างจาน ตู้เย็น เตาประกอบอาหาร และเครื่องดูดควัน

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดำเนินธุรกิจซักรีดระดับมืออาชีพ
อีเลคโทรลักซ์มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบวงจรเพื่อรองรับการทำงาน อาทิเช่น เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้า และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการรีดเสื้อผ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าอีเลคโทรลักซ์ทั้งหมดได้รับการพัฒนาขึ้นโดยยึดถือความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยมีเป้าประสงค์ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นให้กับผู้บริโภค

อีเลคโทรลักซ์คือหนึ่งในแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนชั้นนำระดับโลก โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนกว่าร้อยละ 96 ของการเป็นแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคมีความคุ้นเคย และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสามแบรนด์ที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยากเป็นเจ้าของมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

ปัจจุบัน อีเลคโทรลักซ์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่ครอบคลุมถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความง่ายในการใช้งาน ดีไซน์ที่โดดเด่น สวยงาม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภค

การผลิต

ในปัจจุบัน 97 เปอร์เซ็นต์ของโรงงานผลิตอีเลคโทรลักซ์จำนวน 52 แห่ง ที่ตั้งอยู่ใน 19 ประเทศ ทั่วโลกได้ผ่านการรับรองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 ในขณะที่อีก 3 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือกำลังเตรียมพร้อมระบบปฎิบัติงาน และกำลังจะได้รับการตรวจสอบเช่นกัน

สำหรับในประเทศไทย โรงงานผลิตของอีเลคโทรลักซ์ นับเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตจำนวน 52 แห่ง โดยตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลหลายประเภท อาทิเช่น ISO14001, ISO9000 และ OHSAS 18001 นอกจากนั้นยังมีนโยบายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เข้มงวด อาทิเช่น ระบบการบำบัดน้ำเสีย การใช้พลังงาน การบริหารจัดการเีกี่ยวกับมลพิษ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานสำหรับพนักงานในโรงงาน

ในปัจจุบัน โรงงานระยองแห่งนี้กำลังดำเนินงานเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการตั้งโครงการที่มีชื่อว่า “โครงการประหยัดพลังงาน” ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และกระตุ้นให้พนักงานในทุกแผนกได้เข้าใจถึงผลกระทบที่กำลังเิกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัีน และช่วยกันหาแนวทางป้องกันด้วยวิธีการปฎิบัติงานแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ทีมนักออกแบบที่ศูนย์การออกแบบของอีเลคโทรลักซ์
อีเลคโทรลักซ์มีนักออกแบบจำนวนกว่า 120 คน ทำงานอยู่ในศูนย์การออกแบบของอีเลค โทรลักซ์รวม 7 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยในทุกปี นักเรียนด้านการออกแบบ ผู้ชนะเลิศระดับโลกจากโครงการประกวดออกแบบอีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ จะได้เข้าร่วมฝึกงานกับทีมนักออกแบบอย่างใกล้ชิดเป็นเวลากว่า 6 เดือน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการออกแบบผลิตภัณฑ์

90 ปี แห่งผู้นำด้านนวัตกรรมและดีไซน์

มร. เอ็กเซล เวนเนอร์-เกรน ผู้ก่อตั้งบริษัทอีเลคโทรลักซ์ ที่กรุงสตอล์คโฮลมส์ ประเทศสวีเดน ในปีค.ศ.1919 หรือ ปีพ.ศ. 2462 คือผู้ที่เล็งเห็นและริเริ่มวิสัยทัศน์ซึ่งได้กลายมาเป็นรากฐานการดำเนินงานของบริษัท ในอันที่จะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจและตอบสนองถึงความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคต ด้วยความฝันของ มร.เอ็กเซล ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในครัวเรือนของผู้บริโภคทั่วโลกมาตลอดระยะเวลากว่า 90 ปี ทำให้ในปัจจุบันอีเลคโทรลักซ์ได้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และเพื่อการใช้งานระดับมืออาชีพบนเวทีระดับโลก

90 ปี อีเลคโทรลักซ์ “เราคำนึงถึงคุณ”

“Thinking of You” – “เราคำนึงถึงคุณ” สะท้อนให้เห็นถึงหลักการดำเนินงานของอีเลคโทรลักซ์ ในการให้ความสำคัญกับผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้านดีไซน์ การผลิต การตลาด โลจิสติกส์ ตลอดจนการบริการ

อีเลคโทรลักซ์ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก

ขณะที่บางบริษัทเห็นว่าวิศวกรรมและเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรม อีเลคโทรลักซ์มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทั้งหมด สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยปณิธานอันแรงกล้าของอีเลคโทรลักซ์ที่ให้ความสำคัญกับการรับฟังความต้องการและความจำเป็นของผู้บริโภค ผ่านการสัมภาษณ์และการเยี่ยมเยือนบ้านเรือนในภูมิภาคต่างๆ เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง